menu dblex
glädjestörare
substantiv
tråkmåns
glädjedödare
kalldusch
dämpare

Alla synonymer går att klicka på.