menu dblex
gjutform
substantiv
form
kokill
matris

Alla synonymer går att klicka på.