menu dblex
gjuta olja på vågorna
verb
lugna
dämpa
medla
återställa proportionerna

Alla synonymer går att klicka på.