menu dblex
gevärspipa
substantiv
lopp

Alla synonymer går att klicka på.