menu dblex
genomtänkt
adjektiv
överlagd
välbetänkt
reflekterad
I uttryck
illa genomtänkt
omsorgsfullt genomtänkt

Alla synonymer går att klicka på.