menu dblex
genomsläpplig
adjektiv
lucker
otät
porös

Alla synonymer går att klicka på.