menu dblex
genomsöka
verb
visitera
undersöka
granska
söka igenom
rannsaka
rekognoscera
gå över
kunskapa
speja
gå igenom
efterspana

Alla synonymer går att klicka på.