menu dblex
genomläsa
verb
granska
genomgå
dra
gå igenom

Alla synonymer går att klicka på.