menu dblex
genomgripande förändring
substantiv
kris

Alla synonymer går att klicka på.