menu dblex
genomgå en kur
verb
dricka brunn
rekreera sig
sköta sig

Alla synonymer går att klicka på.