menu dblex
genomfara
verb
genombäva
genomgå
Se även
genomfaras

Alla synonymer går att klicka på.