menu dblex
genomborra med blicken
verb
fixera

Alla synonymer går att klicka på.