menu dblex
genom-
förled
ärke-
ur-

Alla synonymer går att klicka på.