menu dblex
genmäla
verb
svara
bemöta
besvara
replikera
invända
protestera
anmärka
anföra

Alla synonymer går att klicka på.