menu dblex
generera
verb
alstra
frambringa
skapa
åstadkomma
ge upphov till
framställa

Alla synonymer går att klicka på.