menu dblex
genera sig
verb
dra sig för
tveka
sky
undvika
dra i betänkande
ta hänsyn

Alla synonymer går att klicka på.