menu dblex
genast färdig att
adjektiv
hjälpsam
beredvillig

Alla synonymer går att klicka på.