menu dblex
ge viss belysning ät
verb
vinkla

Alla synonymer går att klicka på.