menu dblex
ge vind i seglen
verb
tillgodose

Alla synonymer går att klicka på.