menu dblex
ge vika för
verb
lyda
foga sig

Alla synonymer går att klicka på.