menu dblex
ge vid handen
verb
lära
utvisa
ådagalägga

Alla synonymer går att klicka på.