menu dblex
ge verklighet åt
verb
gjuta liv i

Alla synonymer går att klicka på.