menu dblex
ge uttryck åt
verb
uttrycka
förkroppsliga
yttra
betyga
få fram
framställa

Alla synonymer går att klicka på.