menu dblex
ge utrymme
verb
ta in

Alla synonymer går att klicka på.