menu dblex
ge tillstånd till
verb
medge
lova
tillåta

Alla synonymer går att klicka på.