menu dblex
ge tillåtelse till
verb
auktorisera

Alla synonymer går att klicka på.