menu dblex
ge tillåtelse
verb
tillåta
bevilja
villfara
lova

Alla synonymer går att klicka på.