menu dblex
ge till
verb
ge ifrån sig

Alla synonymer går att klicka på.