menu dblex
ge tak över huvudet
verb
hysa
härbärgera

Alla synonymer går att klicka på.