menu dblex
ge svar på tal
verb
snoppa av

Alla synonymer går att klicka på.