menu dblex
ge skall
verb
skälla

Alla synonymer går att klicka på.