menu dblex
ge sitt stöd åt
verb
sanktionera
uppmuntra
gilla
stå bakom

Alla synonymer går att klicka på.