menu dblex
ge sitt bifall åt
verb
sanktionera

Alla synonymer går att klicka på.