menu dblex
ge sitt bifall
verb
jaka
tillåta

Alla synonymer går att klicka på.