menu dblex
ge sig ut för
verb
spela
agera
uppträda som
låtsa
utge sig för
figurera
låtsas vara
påstå sig vara
ge sig sken av att vara

Alla synonymer går att klicka på.