menu dblex
ge sig till tåls
verb
tåla sig
finna sig i
ge sig till freds
lugna sig
resignera
vänta
bärga sig

Alla synonymer går att klicka på.