menu dblex
ge sig min av att vara
verb
uppträda

Alla synonymer går att klicka på.