menu dblex
ge sig över
verb
gnälla
jämra sig

Alla synonymer går att klicka på.