menu dblex
ge rättighet
verb
bemyndiga

Alla synonymer går att klicka på.