menu dblex
ge någon rätt
verb
hålla med

Alla synonymer går att klicka på.