menu dblex
ge näring åt
verb
fostra
nära
föda
uppamma
underblåsa
uppföda
underhålla
lägga hyende under lasten
utkolportera

Alla synonymer går att klicka på.