menu dblex
ge laga kraft
verb
legalisera
stadfästa

Alla synonymer går att klicka på.