menu dblex
ge löfte om
verb
lova

Alla synonymer går att klicka på.