menu dblex
ge löfte
verb
lova

Alla synonymer går att klicka på.