menu dblex
ge kraft
verb
stärka
styrka

Alla synonymer går att klicka på.