menu dblex
ge full frihet åt
fras
ge fritt spel åt
ge fritt svängrum åt
ge fritt utrymme
lämna fritt fält

Alla synonymer går att klicka på.