menu dblex
ge form åt
verb
formulera
utforma
framställa
stilisera
gestalta
forma

Alla synonymer går att klicka på.