menu dblex
ge företräde
verb
motta

Alla synonymer går att klicka på.