menu dblex
ge engagemang
verb
anställa
tillsätta

Alla synonymer går att klicka på.