menu dblex
ge en viss riktning åt
verb
leda

Alla synonymer går att klicka på.